Ettevõttest

OÜ Renome (endine ärinimi AS Renome EST) on raudtee-ehitusettevõte, mis pakub raudtee-ehituse, -remondi ja -hoolduse teenuseid.

Ettevõttele pandi alus 1993. aastal kooperatiivi baasil, mis oli loodud neli aastat varem (1989). Algusest peale tegeleme raudteede, sealhulgas haruteede ja kraanateede ning teiste raudteeinfrastruktuuri objektide ehitamise, remondi ja hooldamisega.

Teostame järgmisi töid:

  • raudteede ja rajatiste jooksev korrashoid;
  • raudteede remont ja renoveerimine;
  • raudtee-ehitus;
  • projekteerimine.

Samuti tarnime sertifitseeritud raudteematerjale, mis vastavad AS-i Eesti Raudtee nõudmistele.

OÜ Renome tootmisbaas asub Valga linnas ja peakontor asub Tallinnas. Meie objektide geograafia on küllaltki lai. Ettevõttel on Eestis kümneid alalisi kliente, aastast 2007 töötame stabiilselt ka Läti turul. Lätis teostame töid püsiva tegevuskoha kaudu ja tihedas koostöös sealsete koostööpartneritega. Alates 2014. aastast omame raudtee-ehituse kogemust ka Leedus. Ees on ootamas uued turud ja huvitavad projektid.

Kutsume Teid oma tellijaks või partneriks!