Meilt võite tellida:

  • tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamise ja vormistamise raudteeinfrastruktuuri muutmise korral (teede sulgemine, ümbertõstmine jne);
  • lubadega seotud dokumentatsiooni ja täitedokumentatsiooni vormistamine renoveerimis- ja ehitustööde korral.

OÜ Renome spetsialistid võtavad arvesse tellija soove, ettevõtte tööalaseid iseärasusi ja piirkonna spetsiifikat. Selle tulemuseks on optimaalsed lahendused Teie eesmärkide täitmiseks.

Võtke meiega ühendust